ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Техникийн засвар үйлчилгээ
Техникийн засвар үйлчилгээг мэргэжлийн техникч нар гүйцэтгэх бөгөөд мэргэшсэн баг хамт олон, инженежрчлэлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэнэ.
Техникийн зөвлөх үйлчилгээний сургалт
Бид харилцагчдаа мэргэшүүлэх, засвар үйлчилгээ техникийн зөвлөх үйлчилгээний сургалтыг орж, шаардлагатай тохиолдолд Sany үйлдвэртэй танилцуулан хамтран ажиллах боломжийг олгох юм.