СУРГАЛТ
Sany групп компани болон бидний зүгээс худалдан авагчиддаа бүтээгдэхүүнийхээ борлуулалтын бүхий л шатанд буюу борлуулалтын өмнөх, нийлүүлэлтийн үеийн болон борлуулалтын дараах сургалтуудыг зохион байгуулж хүргэдэг.
Борлуулалтын өмнөх үйлчилгээ, сургалт
Хэзээ:Нийлүүлэлт хийгдэхээс 5 өдрийн өмнө хийнэ
Хугацаа:2 өдөр